Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči - Richard Šmarda & Bohdana Pávková

Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči

By Richard Šmarda & Bohdana Pávková

  • Release Date: 2015-12-28
  • Genre: General Nonfiction
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči by Richard Šmarda & Bohdana Pávková epub - ebook - audiobook

Read book description and reviews bellow

Soubor obrázků je určen dětem předškolního věku k rozvíjení řečových dovedností Zásobu obrázkového a slovního materiálu lze využít ke zjištění vad výslovnosti a procvičení hlásky, kterou se dítě naučí pod odborným vedením v logopedické poradně Hlásky jsou v knize seřazeny od jednoduchých ke složitým z hlediska vývojového a artikulačního Pokud dítě neumí některou hlásku správně vyslovit, obrázky jen pojmenujeme, aby slyšelo správnou podobu dané hlásky Až se dítě hlásku naučí, obrázky využijeme k jejímu upevnění ve slovech Abychom dítěti usnadnili zařazení hlásky do slov, nabízíme je k reprodukci – tzn že dítě po nás opakuje slova, ve kterých umí hlásku vyslovit Nemusí být pravidlem, že se mu naučenou hlásku daří vyslovit ve všech slovech Ze souboru obrázků lze čerpat náměty k jazykovým hrám i pro děti, které umějí správně vyslovit všechny hlásky Tvoření zdrobnělin, rýmování slov, rozvíjení sluchu pro hlásky, nalézání slov s opačným významem, skládání slov, tvoření vět – to jsou hry, kterými si dítě obohacuje slovní zásobu a získává jistotu v celkovém mluvním projevu Správná výslovnost, bohatá slovní zásoba a mluvní obratnost jsou základem úspěšného nástupu do školy.

tags: Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči by Richard Šmarda & Bohdana Pávková eBOOK; Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči ePUB; Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči book review; Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči Audiobook; Richard Šmarda & Bohdana Pávková; General Nonfiction books; books to read Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči.

User Comments