Menedžment dodane vrednosti - Marko Kos

Menedžment dodane vrednosti

By Marko Kos

  • Release Date: 2011-11-14
  • Genre: Education
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Menedžment dodane vrednosti by Marko Kos epub - ebook - audiobook

Read book description and reviews bellow

Knjigo je avtor namenil kot vodnik menedžerjem, lastnikom in vodjem strokovnih timov v podjetjih. V njej ponuja tudi metode za izboljševanje proizvodnje v smislu večanja dodane vrednosti.  Avtor je do svojih spoznaj prišel kot raziskovalni sodelavec pri dveh projektih: Strategije povečanja konkurenčnosti slovensjke industrije (1996.97) in Strategije gospodarskega razvoja RS (1999). 

tags: Menedžment dodane vrednosti by Marko Kos eBOOK; Menedžment dodane vrednosti ePUB; Menedžment dodane vrednosti book review; Menedžment dodane vrednosti book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Menedžment dodane vrednosti Audiobook; Marko Kos; Education books; books to read Menedžment dodane vrednosti.

User Comments